குறுந்தொகை | தலைவன் கூற்று

ஆண் வெட்கம் அழகு

பாடல்: 14

கூற்று: தலைவன் கூற்று

திணை: குறிஞ்சி

துறை: தலைவன், தலைவியை அடையப் போவதாகக் கூறுதல்.

ஆசிரியர்: தொல்கபிலர்

பாடல்:

அமிழ்து பொதி செந் நாஅஞ்ச வந்த
வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்றுச் சில் மொழி அரிவையைப்
பெறுகதில் அம்ம யானே பெற்றாங்கு
அறிகதில் அம்ம இவ் ஊரே மறுகில்
நல்லோள் கணவன் இவன் எனப்
பல்லோர் கூற, யாஅம் நாணுகம் சிறிதே.

கலாநிதி உரை:


காதல் என்னும் நறுமணம்

பாடல்: 02

கூற்று: தலைவன் கூற்று

திணை: குறிஞ்சி

துறை: பெருநயப்பு உரைத்தல்

ஆசிரியர்: இறையனார்

பாடல்:

கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறைத் தும்பி
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல்
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின்
நறியவும் உளவோ நீயறியும் பூவே.

கலாநிதி உரை:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
×

வணக்கம்!

உடல் நலம், மன நலம், வாழ்க்கை நலம் குறித்த ஆலோசனைகளை அலைபேசி மூலம் பெற விரும்புவோர், கீழே இருக்கும் இணைப்பை சொடுக்கி (Click) அங்குள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.

× மருத்துவ ஆலோசனைக்கு