குறுந்தொகை | தோழி கூற்று

காதலின் நிறம் சிவப்பு

பாடல்: 01 

கூற்று: தோழி கூற்று

திணை: குறிஞ்சி

துறை: தோழி கையுறை மறுத்தது

ஆசிரியர்: திப்புதோளார்

பாடல்:

செங்களம் படக்கொன்று அவுணர்த் தேய்த்த
செங்கோல் அம்பின், செங்கோட்டு யானை
கழல் தொடி, சேஎய் குன்றம்
குருதிப் பூவின் குலைக்கந் தட்டே.

கலாநிதி உரை:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
×

வணக்கம்!

உடல் நலம், மன நலம், வாழ்க்கை நலம் குறித்த ஆலோசனைகளை அலைபேசி மூலம் பெற விரும்புவோர், கீழே இருக்கும் இணைப்பை சொடுக்கி (Click) அங்குள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.

× மருத்துவ ஆலோசனைக்கு