நேரம்: மதிய உணவின் போது சோற்றில் ஊற்றி பிசைந்து சாப்பிடுதல். நாட்கள்: வாரத்திற்கு 2 நாட்கள் சைவ இரசம் வகைகள்: O  மிளகு இரசம் O  துளசி இரசம் O  கொள்ளு இரசம் O  தூதுவளை இரசம் O  வெற்றிலை இரசம் O  அன்னாசிப்பழ இரசம் அசைவ…