நேரம்: காலை 7 மணி முதல் 8:30 மணி வரை நாட்கள்: குறைந்தபட்சம் 1 நாள், அதிகபட்சம் 2 நாட்கள். தேவையான பொருட்கள்: பிஞ்சு வாழையிலை ஏடுகள் – தேவைக்கேற்ப, நூல்கண்டு – 1. செய்முறை: வாழையிலை ஏடுகளின் தண்டுகளை நீக்கிவிட வேண்டும். உடம்பின் எந்த இடத்தில்…