வணக்கம் வள்ளுவ | 39 இறை மாட்சி

மானமுள்ள அரசு, மானங்கெட்ட அரசு

குறள்: 384
அதிகாரம்: இறை மாட்சி
இயல்: அரசியல்
பால்: பொருட்பால்
ஆசிரியர்: திருவள்ளுவர்

குறள்:
அறன்இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன்இழுக்கா
மானம் உடையது அரசு.

கலாநிதி உரை:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top
×

வணக்கம்!

உடல் நலம், மன நலம், வாழ்க்கை நலம் குறித்த ஆலோசனைகளை அலைபேசி மூலம் பெற விரும்புவோர், கீழே இருக்கும் இணைப்பை சொடுக்கி (Click) அங்குள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.

× மருத்துவ ஆலோசனைக்கு